logo.png
Огноо Обьектын нэр Зургийн шифр Ажлын явц
1 2024-06-18 Гарааш буулгасан байршилд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх ажлын техникийн зураг АТ1424
ЗТХТ-д ирсэн
2 2024-06-18 Хан-Уул дүүргийн 10, 20, 22 дугаар хороонд хатуу хучилттай авто зогсоол хийх зураг төсөл 04/24
Экспертүүд томилогдсон
3 2024-06-17 Нэгдсэн үндэстний гудамжны авто замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэлт (Сүхбаатар дүүрэг) АТ0324-Д
Экспертүүд томилогдсон
4 2024-06-17 УБ хот, БЗД 22-р хороо, Холбоо мэдээллийн сургуулиас Дэлгэрэх апартмент хүртэлх авто замын засварын ажлын төсөв КС20/2024
Экспертүүд томилогдсон
5 2024-06-13 Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн замын ПК288+000-ПК298+069.73 хүртэлх 10км авто замын төсөв шинэчлэх 3Т 05-04/2022
Экспертүүд томилогдсон
6 2024-06-12 Сумын төвд 1.3 км бетон хучилттай авто замын зураг төсөл АТ0324
Экспертүүд томилогдсон
7 2024-06-12 Сумын төвд бетон хучилттай зам тавих замын зураг төсөл АТ0224
Экспертүүд томилогдсон
8 2024-06-11 Шар хад дэд төвийн АТ0124
Экспертүүд томилогдсон
Дэлгэрэнгүй жагсаалт харах >>