logo.png
Огноо Обьектын нэр Зургийн шифр Ажлын явц
1 2024-04-16 Багануур дүүрэгт төлөвлөж буй гадна тойрог авто замын гэрэлтүүлэг ЯБ-АЗ-24-02
Экспертүүд томилогдсон
2 2024-04-17 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын хэсэг-4. КМ 4+107.66 дээр баригдах Хараа голын 101.08у/м гүүрийн барилгын ажлын шинэчилсэн төсөв. 09/23
Экспертүүд томилогдсон
3 2024-04-17 Хэнтий аймаг. Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам өөрчлөлтийн төсөв 06/21**
Экспертүүд томилогдсон
4 2024-04-16 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 23-р цэцэрлэгийн авто зогсоолын төсвийг шинэчлэн, экспертээр батлуулах ажил Т-03/2024
Экспертүүд томилогдсон
5 2024-04-16 Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, Гурвансайхан хорооллын авто замын зураг төсөл /4 километр/ 24/07
Экспертүүд томилогдсон
6 2024-04-16 Завхан аймгийн Их-Уул сумын төвийн доторх 3км хатуу хучилттай авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл 02/19
Экспертүүд томилогдсон
7 2024-04-16 Налайх дүүргийн 8-р хороо, Илч хотхоны баруун талаас наадмын хэсгийн шинэ зам хүртэлх 1.2 км авто зам, холбоо, цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв шинэчлэх 2024/65
Экспертүүд томилогдсон
8 2024-04-15 Хан-Уул дүүргийн 16, 25 дугаар хорооны авто замын зураг төсөл 24/02, 24/03
Экспертүүд томилогдсон
Дэлгэрэнгүй жагсаалт харах >>